Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia!

INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE-efrr

O projekcie

IPMS Sp. z o.o. realizuje projekt pt.:

“Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi do kompleksowego zarządzania zadaniami w zakresie ochrony własności przemysłowej przez rzeczników patentowych i przedsiębiorstwa”.

Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu platformy umożliwiającej kompleksowe zarządzanie prawami własności przemysłowej. Platforma przeznaczona będzie zarówno dla profesjonalistów (tj. rzeczników patentowych, radców prawnych) jak i przedsiębiorców, którzy dbają o swoja własność przemysłowa we własnym zakresie.

E-usługa będzie stanowić innowacyjną platformę internetową, wspierającą prace rzeczników patentowych oraz przedsiębiorców, dając im nowoczesne i nie występujące dotychczas na rynku narzędzia w zakresie szeroko rozumianego zarządzania ochroną własności przemysłowej.

E-usługa zostanie skierowana przede wszystkim na rynek Polski.

Projekt jest realizowany w okresie 01-01-2014 – 31-12-2015.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO